Responsive image
..::: ประกาศ ข่าวด่วน :::..

รายงานสถานการณ์โรค COVID-19...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19...
>>>แสดงทั้งหมด
..::: One Page กิจกรรมโรงพยาบาล :::..

สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน...

รับโล่รางวัล “ระดับทอง” จากผลก...

รับประเมินระบบบำบัดน้ำเสีย "โค...
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม :::..
Responsive image
..::: ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น :::..
Responsive image
..::: ประกาศสอบราคา :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา นพนันท์ 19 ต.ค. 2563 09:23:32
2 สรุปแผนปฏฺบัติการ ปี2563 ไตรมาส 2 ชาลี 19 มี.ค. 2563 04:38:42
3 รายงานการดำเนินการโครงการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่/อุบัติภัย ชาลี 04 มี.ค. 2563 13:17:22
4 ประกาศ ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด อุทัย 16 ม.ค. 2563 08:35:06
5 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ชาลี 27 ธ.ค. 2562 08:42:56
6 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ปี 2563 ชาลี 08 ธ.ค. 2562 05:35:49
7 เผยแพร่รายงาน ผลการจัดซื้อ/จ้าง ตค.62-พย.62 ชาลี 07 ธ.ค. 2562 04:37:29
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ปี 2563 ชาลี 07 ธ.ค. 2562 03:39:25
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบเป็นลูกจ้าง นพนันท์ 25 พ.ย. 2563 14:26:00
2 เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว นพนันท์ 10 พ.ย. 2563 09:20:17
3 เปิดประมูลร้านจำหน่ายอาหาร นพนันท์ 01 ต.ค. 2563 15:24:14
4 เผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ชาลี 31 ส.ค. 2563 12:05:17
5 เผยแพร่การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ชาลี 31 ส.ค. 2563 12:01:31
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน นพนันท์ 26 ส.ค. 2563 13:36:20
7 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิฝึกปฏิบัติงาน พนัส 07 ส.ค. 2563 13:14:37
8 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน นพนันท์ 03 ส.ค. 2563 09:56:49
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ผู้อำนวยการ :::..
Responsive image
นพ.วิญญู จันทร์เนตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง
..::: เมนูลิงค์ :::..
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
..::: หน่วยงานภายใน :::..
Responsive image
Responsive image
..::: แบบสอบถามวามพึงพอใจ :::..
Responsive image
..::: สำรวจวัฒนธรรมในองค์กร :::..
Responsive image
โรงพยาบาลเสิงสาง 66 หมู่ 8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์ 044-457211-5