Responsive image
..::: ประกาศ ข่าวด่วน :::..

รายงานสถานการณ์โรค COVID-19...

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19...
>>>แสดงทั้งหมด
..::: One Page กิจกรรมโรงพยาบาล :::..

รับประเมินระบบบำบัดน้ำเสีย "โค...

ร้านช่างเพชรดีไซน์ บริจาคอุปกร...

รับมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที...
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม :::..
Responsive image
..::: ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น :::..
Responsive image
..::: ประกาศสอบราคา :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 สรุปแผนปฏฺบัติการ ปี2563 ไตรมาส 2 ชาลี 19 มี.ค. 2563 04:38:42
2 รายงานการดำเนินการโครงการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่/อุบัติภัย ชาลี 04 มี.ค. 2563 13:17:22
3 ประกาศ ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด อุทัย 16 ม.ค. 2563 08:35:06
4 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ชาลี 27 ธ.ค. 2562 08:42:56
5 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ปี 2563 ชาลี 08 ธ.ค. 2562 05:35:49
6 เผยแพร่รายงาน ผลการจัดซื้อ/จ้าง ตค.62-พย.62 ชาลี 07 ธ.ค. 2562 04:37:29
7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ปี 2563 ชาลี 07 ธ.ค. 2562 03:39:25
8 ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ 2562 ชาลี 06 ธ.ค. 2562 15:34:20
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 เผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการ ชาลี 31 ส.ค. 2563 12:05:17
2 เผยแพร่การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ชาลี 31 ส.ค. 2563 12:01:31
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน นพนันท์ 26 ส.ค. 2563 13:36:20
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิฝึกปฏิบัติงาน พนัส 07 ส.ค. 2563 13:14:37
5 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน นพนันท์ 03 ส.ค. 2563 09:56:49
6 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน นพนันท์ 14 ก.ค. 2563 14:36:08
7 รับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง นพนันท์ 13 ก.ค. 2563 09:48:57
8 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน นพนันท์ 09 ก.ค. 2563 13:52:02
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ผู้อำนวยการ :::..
Responsive image
นพ.วิญญู จันทร์เนตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง
..::: เมนูลิงค์ :::..
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
..::: หน่วยงานภายใน :::..
Responsive image
Responsive image
..::: แบบสอบถามวามพึงพอใจ :::..
Responsive image
..::: สำรวจวัฒนธรรมในองค์กร :::..
Responsive image
โรงพยาบาลเสิงสาง 66 หมู่ 8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์ 044-457211-5