Responsive image
..::: ข่าวประชาสัมพันธ์ :::..

เชิญชวนฉีดวัคซีนโควิด-19 วันที่ 20 ม.ค.6...

ประชาสัมพันธ์เงินหาย...
>>>แสดงทั้งหมด
..::: One Page กิจกรรมโรงพยาบาล :::..

Kick off โครงการ3หมอส่งมอบของข...

กิจกรรมการล้างตลาดเทศบาลตำบลเส...

รณรงค์ให้ความรู้PM2.5 และCOVID...
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ประกาศสอบราคา :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 พนัส 27 ธ.ค. 2564 14:38:45
2 ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นพนันท์ 17 ก.พ. 2564 15:15:52
3 ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา นพนันท์ 19 ต.ค. 2563 09:23:32
4 สรุปแผนปฏฺบัติการ ปี2563 ไตรมาส 2 ชาลี 19 มี.ค. 2563 04:38:42
5 รายงานการดำเนินการโครงการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่/อุบัติภัย ชาลี 04 มี.ค. 2563 13:17:22
6 ประกาศ ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด อุทัย 16 ม.ค. 2563 08:35:06
7 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ ชาลี 27 ธ.ค. 2562 08:42:56
8 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ปี 2563 ชาลี 08 ธ.ค. 2562 05:35:49
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ข่าวประกาศ-ประชาสัมพันธ์ :::..
ที่ หัวข้อ โดย วันที่
1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก นพนันท์ 12 ม.ค. 2565 14:56:03
2 ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) อุทัย 20 ธ.ค. 2564 13:09:23
3 ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนัส 10 ส.ค. 2564 15:19:49
4 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง นพนันท์ 30 ก.ค. 2564 11:16:13
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) อุทัย 22 ก.ค. 2564 14:34:16
6 ประกาศ เรื่องการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19 อุทัย 02 ก.ค. 2564 15:05:47
7 เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง นพนันท์ 02 ก.ค. 2564 09:37:04
8 ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้าง นพนันท์ 27 พ.ค. 2564 15:33:48
>>>แสดงทั้งหมด
..::: ผู้อำนวยการ :::..
Responsive image
นพ.วิญญู จันทร์เนตร
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสิงสาง
โทร.088-581-2051
..::: เมนูลิงค์ :::..
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
..::: หน่วยงานภายใน :::..
Responsive image
Responsive image
Responsive image
..::: แบบสอบถามวามพึงพอใจ :::..
Responsive image
..::: สำรวจวัฒนธรรมในองค์กร :::..
Responsive image
..::: ร่วมขับเคลื่อนค่านิยม :::..
Responsive image
..::: ร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น :::..
Responsive image
..::: ผลตรวจแล็ป :::..
Responsive image
..::: ตารางฉีดวัคซีน :::..
Responsive image
โรงพยาบาลเสิงสาง 66 หมู่ 8 ต.เสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา 30330 โทรศัพท์ 044-457211-5