สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดประจำเดือน เมษายน   
วันที่ 04

  นภัค รอดประเสริฐ  
วันที่ 04

  สกุลทิพย์ สังข์ทอง  
วันที่ 06

  ชมพูนุท พลองเพ็ชร  
วันที่ 06

  จักรี ประทุมโม  
วันที่ 07

  พรวิภา สวัสดิ์ธนกิจ  
วันที่ 10

  สรวงวรี ภูมิสาคู  
วันที่ 14

  กัลยาณี เฝ้ากระโทก  
วันที่ 22

  ประยูร เรือนเพชร  
วันที่ 23

  ศศิธร บำรุงศิลป์  
วันที่ 24

  ทรรสนีย์ โฉสุงเนิน  
วันที่ 30

  ประจุน สียางนอก  
วันที่ 30

  จารุวัฒน์ พันสมบัติ