สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดประจำเดือน กันยายน   
วันที่ 02

  จิรัชยา เงินลาด  
วันที่ 05

  ลำยอง รวบกระโทก  
วันที่ 06

  ลำไพ ยี่กระโทก  
วันที่ 22

  จิราภรณ์ คล้ายนาค  
วันที่ 24

  สาวิตรี ง่อยจันทร์  
วันที่ 27

  สมโชค เหลืองวิจิตรศรี  
วันที่ 28

  ธนาวรรณ บุญมะณี