กรองคลินิก
ตารางนัด (ทั้งหมด)
ที่ วันที่นัด ชื่อคลินิก จำนวนคน
1 25/01/2564 คลินิก URI 6
2 25/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 67
3 25/01/2564 ฝากครรภ์ 6
4 25/01/2564 โรคความดัน 153
5 25/01/2564 โรคไตวาย 1
6 25/01/2564 โรคเบาหวาน 7
7 25/01/2564 วางแผนครอบครัว 23
8 26/01/2564 คลินิก URI 1
9 26/01/2564 คลินิกยาเสพติด 3
10 26/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 33
11 26/01/2564 ฝากครรภ์ 28
12 26/01/2564 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 3
13 26/01/2564 โรคไตวาย 1
14 26/01/2564 โรคทัยรอยด์ 1
15 26/01/2564 โรคเบาหวาน 1
16 26/01/2564 วางแผนครอบครัว 1
17 27/01/2564 COPD 4
18 27/01/2564 คลินิก URI 4
19 27/01/2564 คลินิกยาเสพติด 1
20 27/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 47
21 27/01/2564 โรคความดัน 161
22 27/01/2564 โรคไตวาย 1
23 27/01/2564 สุขภาพเด็กดี 31
24 28/01/2564 คลินิกตรวจสุขภาพ 43
25 28/01/2564 คลินิกยาเสพติด 10
26 28/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 50
27 28/01/2564 ฝากครรภ์ 14
28 28/01/2564 โรคไตวาย 1
29 28/01/2564 โรคทัยรอยด์ 2
30 28/01/2564 วัณโรค 14
31 29/01/2564 คลินิก URI 2
32 29/01/2564 คลินิกเลิกสุรา 1
33 29/01/2564 ตรวจโรคทั่วไป 77
34 29/01/2564 โรคไตวาย 35
35 29/01/2564 โรคเบาหวาน 3
36 29/01/2564 สุขภาพเด็กดี 1
37 30/01/2564 สุขภาพเด็กดี 1
38 01/02/2564 คลินิก URI 3
39 01/02/2564 คลินิกยาเสพติด 1
40 01/02/2564 จิตเวช 1
41 01/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 51
42 01/02/2564 ฝากครรภ์ 5
43 01/02/2564 โรคทัยรอยด์ 1
44 01/02/2564 โรคเบาหวาน 1
45 01/02/2564 วางแผนครอบครัว 22
46 01/02/2564 สุขภาพเด็กดี 2
47 02/02/2564 คลินิก URI 1
48 02/02/2564 จิตเวช 87
49 02/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 27
50 02/02/2564 ฝากครรภ์ 23
51 02/02/2564 โรคความดัน 1
52 02/02/2564 โรคไตวาย 1
53 02/02/2564 สุขภาพเด็กดี 1
54 03/02/2564 คลินิก URI 2
55 03/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 33
56 03/02/2564 โรคความดัน 1
57 03/02/2564 โรคไตวาย 1
58 03/02/2564 โรคเบาหวาน 139
59 03/02/2564 สุขภาพเด็กดี 13
60 04/02/2564 คลินิก URI 1
61 04/02/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 23
62 04/02/2564 จิตเวช 1
63 04/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 35
64 04/02/2564 ฝากครรภ์ 12
65 05/02/2564 Asthma 96
66 05/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 43
67 07/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
68 08/02/2564 คลินิก URI 2
69 08/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 35
70 08/02/2564 ฝากครรภ์ 5
71 08/02/2564 โรคความดัน 149
72 08/02/2564 โรคไตวาย 1
73 08/02/2564 โรคทัยรอยด์ 2
74 08/02/2564 วางแผนครอบครัว 12
75 08/02/2564 สุขภาพเด็กดี 1
76 09/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 24
77 09/02/2564 ฝากครรภ์ 16
78 09/02/2564 โรคความดัน 3
79 09/02/2564 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 25
80 09/02/2564 โรคไตวาย 60
81 09/02/2564 โรคเบาหวาน 1
82 09/02/2564 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 26
83 10/02/2564 คลินิก URI 1
84 10/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 26
85 10/02/2564 โรคความดัน 157
86 10/02/2564 สุขภาพเด็กดี 29
87 11/02/2564 คลินิก CAPD 19
88 11/02/2564 คลินิก URI 1
89 11/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 33
90 11/02/2564 ฝากครรภ์ 1
91 11/02/2564 โรคทัยรอยด์ 1
92 12/02/2564 COPD 1
93 12/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 15
94 12/02/2564 สุขภาพเด็กดี 1
95 15/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 27
96 15/02/2564 ฝากครรภ์ 7
97 15/02/2564 โรคไตวาย 1
98 15/02/2564 โรคทัยรอยด์ 1
99 15/02/2564 โรคเบาหวาน 155
100 15/02/2564 วางแผนครอบครัว 30
101 16/02/2564 จิตเวช 50
102 16/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 21
103 16/02/2564 ฝากครรภ์ 13
104 16/02/2564 โรคความดัน 1
105 17/02/2564 จิตเวช 1
106 17/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 34
107 17/02/2564 โรคความดัน 2
108 17/02/2564 โรคเบาหวาน 144
109 17/02/2564 วางแผนครอบครัว 1
110 17/02/2564 สุขภาพเด็กดี 15
111 18/02/2564 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
112 18/02/2564 คลินิกยาเสพติด 1
113 18/02/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 30
114 18/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 23
115 18/02/2564 ฝากครรภ์ 7
116 18/02/2564 โรคไตวาย 1
117 18/02/2564 โรคทัยรอยด์ 1
118 18/02/2564 วางแผนครอบครัว 1
119 19/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 23
120 19/02/2564 โรคความดัน 1
121 19/02/2564 โรคไตวาย 69
122 19/02/2564 โรคเบาหวาน 3
123 22/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 21
124 22/02/2564 ฝากครรภ์ 6
125 22/02/2564 โรคความดัน 132
126 22/02/2564 โรคไตวาย 1
127 22/02/2564 วางแผนครอบครัว 21
128 23/02/2564 คลินิก URI 2
129 23/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 11
130 23/02/2564 ฝากครรภ์ 9
131 23/02/2564 โรคความดัน 1
132 24/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 14
133 24/02/2564 ฝากครรภ์ 1
134 24/02/2564 โรคความดัน 128
135 24/02/2564 โรคเบาหวาน 1
136 24/02/2564 สุขภาพเด็กดี 32
137 25/02/2564 จิตเวช 1
138 25/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 18
139 25/02/2564 ฝากครรภ์ 1
140 25/02/2564 วัณโรค 2
141 25/02/2564 สุขภาพเด็กดี 2
142 26/02/2564 ตรวจโรคทั่วไป 17
143 26/02/2564 โรคความดัน 1
144 01/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 14
145 01/03/2564 ฝากครรภ์ 3
146 01/03/2564 โรคความดัน 1
147 01/03/2564 โรคเบาหวาน 131
148 01/03/2564 วางแผนครอบครัว 4
149 02/03/2564 คลินิก URI 1
150 02/03/2564 จิตเวช 79
151 02/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 11
152 02/03/2564 ฝากครรภ์ 2
153 02/03/2564 โรคเบาหวาน 1
154 03/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 17
155 03/03/2564 โรคความดัน 3
156 03/03/2564 โรคไตวาย 3
157 03/03/2564 โรคเบาหวาน 138
158 03/03/2564 สุขภาพเด็กดี 11
159 04/03/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 24
160 04/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 11
161 05/03/2564 Asthma 70
162 05/03/2564 COPD 1
163 05/03/2564 จิตเวช 1
164 05/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 21
165 05/03/2564 โรคความดัน 1
166 08/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 12
167 08/03/2564 ฝากครรภ์ 1
168 08/03/2564 โรคความดัน 157
169 08/03/2564 โรคทัยรอยด์ 1
170 08/03/2564 โรคเบาหวาน 1
171 08/03/2564 วางแผนครอบครัว 18
172 09/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 19
173 09/03/2564 ฝากครรภ์ 1
174 09/03/2564 โรคความดัน 3
175 09/03/2564 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 31
176 09/03/2564 โรคไตวาย 42
177 09/03/2564 โรคเบาหวาน-ศสช.สระประทีป 23
178 10/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 14
179 10/03/2564 ฝากครรภ์ 1
180 10/03/2564 โรคความดัน 162
181 10/03/2564 โรคความดัน-ศสช.สระประทีป 1
182 10/03/2564 โรคไตวาย 1
183 10/03/2564 โรคเบาหวาน 2
184 10/03/2564 สุขภาพเด็กดี 16
185 11/03/2564 คลินิก CAPD 8
186 11/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 19
187 12/03/2564 COPD 45
188 12/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 20
189 12/03/2564 โรคเบาหวาน 1
190 15/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 17
191 15/03/2564 ฝากครรภ์ 1
192 15/03/2564 โรคทัยรอยด์ 1
193 15/03/2564 โรคเบาหวาน 89
194 15/03/2564 วางแผนครอบครัว 23
195 16/03/2564 จิตเวช 153
196 16/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 12
197 17/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 24
198 17/03/2564 ฝากครรภ์ 1
199 17/03/2564 โรคเบาหวาน 85
200 17/03/2564 สุขภาพเด็กดี 17
201 18/03/2564 คลินิก URI 3
202 18/03/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 21
203 18/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 17
204 18/03/2564 โรคทัยรอยด์ 1
205 19/03/2564 จิตเวช 1
206 19/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 17
207 19/03/2564 โรคไตวาย 31
208 22/03/2564 COPD 1
209 22/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 19
210 22/03/2564 โรคความดัน 93
211 22/03/2564 โรคไตวาย 1
212 22/03/2564 โรคเบาหวาน 2
213 22/03/2564 วางแผนครอบครัว 9
214 23/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 9
215 23/03/2564 โรคความดัน 1
216 24/03/2564 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
217 24/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 18
218 24/03/2564 โรคความดัน 89
219 24/03/2564 โรคไตวาย 2
220 24/03/2564 โรคเบาหวาน 3
221 24/03/2564 สุขภาพเด็กดี 32
222 25/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
223 25/03/2564 โรคทัยรอยด์ 1
224 25/03/2564 สุขภาพเด็กดี 1
225 26/03/2564 จิตเวช 1
226 26/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 22
227 26/03/2564 โรคไตวาย 18
228 26/03/2564 วัณโรค 1
229 26/03/2564 สุขภาพเด็กดี 6
230 29/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 10
231 29/03/2564 โรคไตวาย 1
232 29/03/2564 โรคเบาหวาน 83
233 29/03/2564 วางแผนครอบครัว 18
234 30/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 10
235 31/03/2564 ตรวจโรคทั่วไป 22
236 31/03/2564 โรคเบาหวาน 72
237 31/03/2564 สุขภาพเด็กดี 10
238 01/04/2564 คลินิกวาร์ฟาริน 24
239 01/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 12
240 02/04/2564 Asthma 4
241 02/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 17
242 05/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 17
243 05/04/2564 ฝากครรภ์ 1
244 05/04/2564 โรคเบาหวาน 34
245 05/04/2564 วางแผนครอบครัว 14
246 07/04/2564 จิตเวช 1
247 07/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 21
248 07/04/2564 โรคเบาหวาน 67
249 07/04/2564 สุขภาพเด็กดี 3
250 08/04/2564 จิตเวช 1
251 08/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 24
252 08/04/2564 โรคทัยรอยด์ 2
253 09/04/2564 Asthma 2
254 09/04/2564 COPD 43
255 09/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 26
256 12/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
257 12/04/2564 โรคความดัน 5
258 12/04/2564 โรคทัยรอยด์ 2
259 12/04/2564 วางแผนครอบครัว 5
260 14/04/2564 สุขภาพเด็กดี 1
261 16/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
262 16/04/2564 โรคไตวาย 23
263 19/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 8
264 19/04/2564 ฝากครรภ์ 1
265 19/04/2564 โรคเบาหวาน 28
266 19/04/2564 วางแผนครอบครัว 14
267 20/04/2564 จิตเวช 13
268 20/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
269 20/04/2564 ฝากครรภ์ 4
270 20/04/2564 โรคความดัน 1
271 21/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
272 21/04/2564 โรคเบาหวาน 25
273 21/04/2564 สุขภาพเด็กดี 17
274 22/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
275 22/04/2564 ฝากครรภ์ 1
276 23/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
277 23/04/2564 โรคไตวาย 18
278 24/04/2564 สุขภาพเด็กดี 1
279 26/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
280 26/04/2564 โรคความดัน 92
281 26/04/2564 โรคเบาหวาน 1
282 27/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
283 28/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 7
284 28/04/2564 โรคความดัน 3
285 28/04/2564 วางแผนครอบครัว 1
286 28/04/2564 สุขภาพเด็กดี 27
287 29/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 8
288 30/04/2564 จิตเวช 1
289 30/04/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
290 30/04/2564 สุขภาพเด็กดี 3
291 03/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 9
292 04/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
293 04/05/2564 ฝากครรภ์ 2
294 04/05/2564 วางแผนครอบครัว 1
295 05/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
296 05/05/2564 สุขภาพเด็กดี 3
297 06/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 8
298 07/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 10
299 10/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 6
300 10/05/2564 สุขภาพเด็กดี 1
301 11/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
302 11/05/2564 โรคไตวาย 10
303 12/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
304 12/05/2564 โรคความดัน 1
305 12/05/2564 สุขภาพเด็กดี 14
306 13/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 9
307 14/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 13
308 16/05/2564 สุขภาพเด็กดี 1
309 17/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
310 19/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
311 19/05/2564 ฝากครรภ์ 1
312 19/05/2564 สุขภาพเด็กดี 9
313 21/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
314 24/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
315 25/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
316 25/05/2564 วางแผนครอบครัว 1
317 26/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
318 26/05/2564 สุขภาพเด็กดี 13
319 27/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
320 27/05/2564 สุขภาพเด็กดี 1
321 28/05/2564 ตรวจโรคทั่วไป 5
322 02/06/2564 คลินิก URI 1
323 02/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
324 02/06/2564 สุขภาพเด็กดี 4
325 04/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
326 07/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
327 09/06/2564 คลินิก URI 2
328 09/06/2564 สุขภาพเด็กดี 7
329 10/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
330 11/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
331 15/06/2564 จิตเวช 1
332 15/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
333 16/06/2564 สุขภาพเด็กดี 8
334 17/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
335 18/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
336 22/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
337 23/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
338 23/06/2564 โรคความดัน 1
339 23/06/2564 สุขภาพเด็กดี 9
340 24/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
341 25/06/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
342 28/06/2564 วางแผนครอบครัว 1
343 30/06/2564 สุขภาพเด็กดี 8
344 01/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
345 01/07/2564 โรคความดัน 1
346 02/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
347 05/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
348 07/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
349 08/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 3
350 09/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
351 12/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 4
352 13/07/2564 สุขภาพเด็กดี 1
353 14/07/2564 สุขภาพเด็กดี 7
354 21/07/2564 สุขภาพเด็กดี 4
355 26/07/2564 วางแผนครอบครัว 2
356 28/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
357 28/07/2564 สุขภาพเด็กดี 7
358 30/07/2564 ตรวจโรคทั่วไป 2
359 04/08/2564 สุขภาพเด็กดี 3
360 05/08/2564 คลินิกกระตุ้นพัฒนาการ 1
361 05/08/2564 ฝากครรภ์ 1
362 11/08/2564 สุขภาพเด็กดี 4
363 16/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
364 18/08/2564 สุขภาพเด็กดี 2
365 19/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
366 25/08/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
367 25/08/2564 สุขภาพเด็กดี 13
368 26/08/2564 คลินิกยาเสพติด 1
369 01/09/2564 สุขภาพเด็กดี 1
370 07/09/2564 Asthma 1
371 08/09/2564 สุขภาพเด็กดี 5
372 10/09/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
373 13/09/2564 วางแผนครอบครัว 2
374 15/09/2564 สุขภาพเด็กดี 4
375 20/09/2564 วางแผนครอบครัว 1
376 22/09/2564 สุขภาพเด็กดี 6
377 27/09/2564 วางแผนครอบครัว 2
378 29/09/2564 สุขภาพเด็กดี 8
379 30/09/2564 คลินิก URI 1
380 06/10/2564 สุขภาพเด็กดี 1
381 07/10/2564 สุขภาพเด็กดี 1
382 08/10/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
383 11/10/2564 วางแผนครอบครัว 2
384 20/10/2564 สุขภาพเด็กดี 8
385 21/10/2564 สุขภาพเด็กดี 1
386 27/10/2564 สุขภาพเด็กดี 12
387 01/11/2564 วางแผนครอบครัว 2
388 03/11/2564 สุขภาพเด็กดี 6
389 09/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
390 10/11/2564 สุขภาพเด็กดี 3
391 16/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
392 17/11/2564 สุขภาพเด็กดี 6
393 24/11/2564 สุขภาพเด็กดี 5
394 25/11/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
395 01/12/2564 สุขภาพเด็กดี 3
396 03/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
397 04/12/2564 ฝากครรภ์ 1
398 07/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
399 08/12/2564 สุขภาพเด็กดี 3
400 13/12/2564 โรคความดัน 2
401 15/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
402 15/12/2564 สุขภาพเด็กดี 5
403 22/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
404 22/12/2564 ฝากครรภ์ 2
405 22/12/2564 สุขภาพเด็กดี 7
406 28/12/2564 ตรวจโรคทั่วไป 1
407 29/12/2564 สุขภาพเด็กดี 4
408 03/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
409 05/01/2565 สุขภาพเด็กดี 3
410 07/01/2565 ตรวจโรคทั่วไป 1
411 10/01/2565 วางแผนครอบครัว 1
412 12/01/2565 สุขภาพเด็กดี 1
413 19/01/2565 สุขภาพเด็กดี 2
414 24/01/2565 วางแผนครอบครัว 1