รพ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาค เพื่อนำไปลดหย่อนภาษี