รพ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา
ระบบรายงานผลการตรวจเชื้อโควิด-19 โดยวิธี PCR