ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกาศ

เอกสารด้านที่ 7 ระบบสนับนุนบริการสำคัญ 8 ด้าน

(1/1)

ชาลี:
เอกสารด้านที่ 7  ระบบสนับนุนบริการสำคัญ 8 ด้าน
1    ระบบเรียกพยาบาล   
2    ระบบวิทยุคมนาคม   
3    ระบบโทรศัพท์   
4    ระบบเสียงประกาศ   
5    ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด   
6    ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล   
7    ระบบโทรทัศน์ภายใน   
8    ระบบวิศวกรรมในรถพยาบาล

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version