ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกาศ

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา

(1/1)

พนัส:
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
ระหว่างวันที่ 1-12 พ.ค.66
ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ;D

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version