ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกาศ

รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

(1/1)

นพนันท์:
รายละเอียดตามเอกสาร
--------------------
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหาร โรงพยาบาลเสิงสาง
โทร 044-447114 ต่อ 0 หรือ 200

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version