ผู้เขียน หัวข้อ: MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจ าปีงบปร  (อ่าน 4832 ครั้ง)

ชาลี

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 207
    • ดูรายละเอียด
MOIT 5 หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
   MOIT5   ไตรมาสที่ 1 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
     MOIT5   1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไชต์ของหน่วยงาน
     MOIT5   2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2565-เดือนธันวาคม 2565
     MOIT5   ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนตุลาคม 2
     MOIT5   ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤศจิกายน 2565
     MOIT5   ไตรมาสที่ 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนธันวาคม 2565
     MOIT5   3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5   2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม 2566 - เดือนมีนาคม 2566
     MOIT5   1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     MOIT5   ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2566
     MOIT5   ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2566
     MOIT5   ไตรมาสที่ 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2566
     MOIT5   3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5   ไตรมาสที่ 3 หน่วยงานวาง link จำนวน 3 link (Link ละ 1 เดือน)
     MOIT5   1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบแบบ สขร. 1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5   2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน 2566 - เดือนมิถุนายน 2566 ดังนี้
      MOIT5   ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2566
      MOIT5   ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2566
      MOIT5   ไตรมาสที่ 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือนมิถุนายน 2566
      MOIT5   3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT5   2. มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเ กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566
      MOIT5   ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน   กรกฎาคม 2566
      MOIT5   ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน   สิงหาคม 2566
      MOIT5   ไตรมาสที่ 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน  กันยายน 2566
      MOIT5   3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

« แก้ไขครั้งสุดท้าย: อ. 22 ส.ค. 2566, 16:04:38 โดย ชาลี »
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป