ผู้เขียน หัวข้อ: ประกาศสอบราคาปรับปรุงสถานีอนามัยดอนแขวน  (อ่าน 3490 ครั้ง)

ชาลี

  • Administrator
  • Full Member
  • *****
  • กระทู้: 190
    • ดูรายละเอียด
กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง และรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมลงลายมือชื่อ
ไว้เป็นหลักฐาน     ในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕  เวลา  ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.   ณ   สถานที่ก่อสร้าง  หากผู้เสนอราคาไม่ไปดูสถานที่ก่อสร้าง  ให้ถือว่ายอมรับสภาพพื้นที่ที่จะก่อสร้าง ทุกกรณี
       ผู้ประสงค์จะเข้าสอบราคาจะต้องยื่นซองสอบราคา  ภายในวันที่  ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕      ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๐๐  น.  ในวันและเวลาราชการ    ณ   ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสิงสาง     อำเภอเสิงสาง   จังหวัดนครราชสีมา
   กำหนดเปิดซองสอบราคา    ในวันที่   ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๕  ตั้งแต่เวลา  ๑๓.๓๐ น.  เป็นต้นไป   ณ  ห้องประชุม  โรงพยาบาลเสิงสาง อ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา   
      ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบและเอกสารสอบราคาจ้าง  ราคาชุดละ ๑,๐๐๐  บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)ได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสิงสาง  อำเภอเสิงสาง  จังหวัดนครราชสีมา      ตั้งแต่วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๕๕ ถึง วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๕    ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๐๐ -๑๖.๐๐ น.  สอบถามทางโทรศัพท์  หมายเลข  ๐๔๔ - ๔๕๗๒๑๑ – ๔ ต่อ ๒๐๐ ในวันและเวลาราชการ  หรือ  http://www.ss-hospital.go.th/index๒.html
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป