ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

(1/1)

อุทัย:
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
3.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version