ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกาศ

ประกาศ เรื่องการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19

(1/1)

อุทัย:
ประกาศ เรื่องการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19
รายละอียดตามไฟล์แนบ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-212 ต่อ 0 และ 200
ในวันและเวลาราชการ ( เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version