ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ > ข่าวประกาศ

เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง

(1/1)

นพนันท์:
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รายละอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-212 ต่อ 0 และ 200
ในวันและเวลาราชการ ( เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version