ประกาศสอบราคา > ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้า

(1/1)

ชาลี:
ประกาศสอบราคาปรับปรุงระบบไฟฟ้า
1. รับแบบ  28 ตค - 12 พย.53
2. ชี้สถานที่  5 พย.53 13.00 - 15.00 น.
3. ยื่นราคาวันสุดท้าย  12  พย.53
4. เปิดซอง 15 พย.53

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version