ประกาศสอบราคา > ประกาศสอบราคา

ประกาศสอบราคาติดตั้งประตู-หน้าต่าง

(1/1)

ชาลี:
ประกาศสอบราคาติดตั้งประตู-หน้าต่าง
1. รับแบบ  22 ตค - 5 พย.53
2. ชี้สถานที่  1 พย.53 13.00 - 15.00 น.
3. ยื่นราคาวันสุดท้าย  5  พย.53
4. เปิดซอง 8 พย.53

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version