ปีงบประมาณ 2565

หัวข้อ

<< < (3/4) > >>

[1] MOIT7 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร

[2] MOIT6 ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

[3] MOIT5ไตรมาสที่ 2

[4] MOIT21. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

[5] MOIT22-16. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

[6] MOIT2-17. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

[7] Moit2 -1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย

[8] MOIT4 ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนไ

[9] MOIT4 ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

[*] หน้าที่แล้ว

Go to full version