ประกาศสอบราคา

หัวข้อ

(1/7) > >>

[1] เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

[2] ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

[3] ประกวดราคาซื้อโครงการซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์บนหลังคา

[4] สรุปแผนปฏฺบัติการ ปี2563 ไตรมาส 2

[5] รายงานการดำเนินการโครงการซ้อมรับอุบัติเหตุหมู่/อุบัติภัย

[6] ประกาศ ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด

[7] ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด เสื่อมสภาพ

[8] ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อ ปี 2563

[9] เผยแพร่รายงาน ผลการจัดซื้อ/จ้าง ตค.62-พย.62

นำร่อง

[0] ขึ้นหนึ่งระดับ

[#] หน้าถัดไป

Go to full version