แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - นพนันท์

หน้า: 1 ... 3 4 [5]
61
ประกาศผลการฝึกปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

62
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิฝึกปฏิบัติงาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

63
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

64
ประกาศขอเลื้อนการสอบลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

65
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายเดือน)
1.1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
1.2 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

66
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  1  อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

67
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน )
1.1 ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์
1.2 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
1.3 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 ถึง 5
ในวันและเวลาราชการ

68
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
ตำแหน่ง  พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน  1  อัตรา
วันที่ 2-11 เมษายน 2561 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

69
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)

70
รับสมัครลูกจ้างรายวัน
ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา  ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.โคกน้อย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.กุดโบสถ์
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  :D

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-27 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211-5 ต่อ 200  ;D

71
รับสมัครลูกจ้างรายเดือน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานที่ รพ.สต.ราษฎร์พัฒนา
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  :D

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9-31 ตุลาคม 2560 ในวันและเวลาราชการ
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211-5 ต่อ 200  ;D

72
ประกาศผลสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

หน้า: 1 ... 3 4 [5]