แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - นพนันท์

หน้า: 1 [2] 3
16
ประกาศผลคัดเลือก 2 ตำแหน่ง
1.พยาบาลวิชาชีพ
2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

17
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักเทคนิคการแพทย์
2. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

18
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พยาบาลวิชาชีพ
2. นักกายภาพบำบัด
3. เภสัชกร
4. พนักงานช่วยการพยาบาล
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
6. พนักงานบริการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

19
ประกาศผลสอบลูกจ้าง 
   ผู้ผ่านการคัดเลือก ให้ปฏิบัติตามประกาศ

20
ข่าวประกาศ / รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
« เมื่อ: อ. 2 เม.ย. 2562, 13:26:08 »
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
1.นักวิชาการการเงินและบัญชี
2.เจ้าพนักงานพัสดุ
รับสมัคร 5 เม.ย. - 30 เม.ษ. 62 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสิงสาง
044-457-211 ถึง 4 ต่อ 116,200 ในวันและเวลาราชการ

21
รับสมัครงาน 7 ตำแหน่ง 9 อัตรา
1.พยาบาลวิชาชีพ
2.นักวิชาการสาธารณสุข
3.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
4.นักกายภาพบำบัด
5.พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
6.พนักงานช่วยการพยาบาล
7.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รับสมัคร 25 มี.ค. - 30 เม.ษ. 62 ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลเสิงสาง
044-457-211 ถึง 4 ต่อ 116,200 ในวันและเวลาราชการ

22
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

23
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง 5 อัตรา
วันเวลารับสมัคร 14 - 31 มกราคม 2562
1. พยาบาลวิชาชีพ
2. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
3. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่อนามัย
4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
5. แม่บ้าน

รายละเอียด ตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-457-211 ต่อ 200
ในวันและเวลาราชการ

24
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
วันที่ 1-20 พฤษจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการ
2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฏิบัติงาน กลุ่มการพยาบาลที่โรงพยาบาลเสิงสาง


รายละเอียด ตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถาม กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
โทร.044-457-211 ต่อ 200
ในวันและเวลาราชการ

25
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

26
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

27
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

28
ประกาศผลการฝึกปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

29
ประกาศผลการฝึกปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

30
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิฝึกปฏิบัติงาน

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

หน้า: 1 [2] 3