แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - อุทัย

หน้า: [1] 2
1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายละเอียดตามเอกสาร

2
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบในวันที่ 17 มีนาคม 2566
รายละเอียดตามไฟล์แนบ    ;D

4
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

5
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รายละอียดตามไฟล์แนบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-212 ต่อ 0 และ 200
โดยกำหนดวันรับสมัครตังแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 10 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ( เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. )

6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
3.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

7
ประกาศ เรื่องการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19
รายละอียดตามไฟล์แนบ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-212 ต่อ 0 และ 200
ในวันและเวลาราชการ ( เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. )

8
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รายละอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-212 ต่อ 0 และ 200
ในวันและเวลาราชการ ( เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. )

9
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รายละอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-212 ต่อ 0 และ 200
ในวันและเวลาราชการ ( เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. )

10
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิฝึกปฏิบัติงาน
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ;D

11
เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา
หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ติดต่อสอบถามได้ที่ 044-457211-5 ต่อ 200

12
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

13
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ระหว่างวันที่ 25 กค.62 ถึง 16 สค.62 ( ในวันและเวลาราชการ )

1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดตามไฟล์แนบ หรือโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457211-4 ต่อ 200 ในวันและเวลาราชการ

14
โรงพยาบาลเสิงสาง

ขอแจ้งการสอบคัดแลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

1.ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์

2.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ ปฎิบัติงาน  กลุ่มงานเทคนิคบริการโรงพยาบาลเสิงสาง

3.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  ปฎิบัติงาน กลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลเสิงสาง

4.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฎิบัติงาน รพ.สต.โคกไม้ตาย

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
กลุ่มงานบริหารงานท่วไป
044-457-211 ถึง 5 ต่อ 200

15
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

หน้า: [1] 2