แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - อุทัย

หน้า: [1] 2
1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

2
ประกาสผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิฝึกปฏิบัติงาน ตำเแหน่งพนักงานเภสัชกรรม
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

3
ประกาสผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิฝึกปฏิบัติงาน ตำเแหน่งพนักงานบริการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

4
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 3 ตำแหน่ง 6 อัตรา
ระหว่างวันที่ 15 - 29 ก.พ. 2567
สามารถสมัครได้ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ;D

5
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
ระหว่างวันที่ 15 - 29 ก.พ. 2567
สามารถสมัครได้ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ;D

6
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง
ระหว่างวันที่ 20 พ.ย. 2566 ถึง 8 ธ.ค. 2566
สามารถสมัครได้ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ;D

7
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ณ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566
รายชื่อตามเอกสารแนบ

8
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายละเอียดตามเอกสาร

9
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา
1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ - 15 มีนาคม 2566 (ในวันและเวลาราชการ)
ประกาศรายชื่อผู้มิสิทธิ์สอบในวันที่ 17 มีนาคม 2566
รายละเอียดตามไฟล์แนบ    ;D

11
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง(รายวัน) 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

12
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รายละอียดตามไฟล์แนบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-212 ต่อ 0 และ 200
โดยกำหนดวันรับสมัครตังแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 10 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ( เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. )

13
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
1.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ
2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ
3.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

14
ประกาศ เรื่องการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19
รายละอียดตามไฟล์แนบ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-212 ต่อ 0 และ 200
ในวันและเวลาราชการ ( เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. )

15
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รายละอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-212 ต่อ 0 และ 200
ในวันและเวลาราชการ ( เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. )

หน้า: [1] 2