แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - นพนันท์

หน้า: [1] 2 3
2
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

3
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

4
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

5
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

6
ข่าวประกาศ / รับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง
« เมื่อ: จ. 13 ก.ค. 2563, 09:48:57 »
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักรังสีการแพทย์
2. นักกายภาพบำบัด
3. นักจิตวิทยา
4. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
5. พนักงานบริการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

7
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

8
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

9
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

10
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักรังสีการแพทย์
2. นักกายภาพบำบัด
3. นักจิตวิทยา
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
5. พนักงานธุรการ
6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
7. พนักงานบริการ
8. พนักงานบริการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

12
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

13
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. พบาบาลวิชาชีพ
2. นักรังสีการแพทย์
3. เภสัชกร
4. พนักงานช่วยการพยาบาล
5. พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

14
ประกาศผลคัดเลือก 2 ตำแหน่ง
1.พยาบาลวิชาชีพ
2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

15
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักเทคนิคการแพทย์
2. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200

หน้า: [1] 2 3