แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - พนัส

หน้า: [1] 2 3 ... 8
1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ ในวันที่ 13 กย.66
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ;D

2
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
จำนวน 2 ตำแหน่ง / 2 อัตรา
1.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 23 สค. ถึง 8 กย.66
ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามเอกสารสารที่แนบ  ;D

3
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
จำนวน 4 ตำแหน่ง / 4 อัตรา
1.ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา
2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม  จำนวน 1 อัตรา
3.ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
4.ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา

ระหว่างวันที่ 21 สค. ถึง 8 กย.66
ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามเอกสารสารที่แนบ  ;D

4
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ
จำนวน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา
1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล และ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์
2.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานเภสัชกรรม และคุ้มครองผู้บริโภค
3.พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
- ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานปฐมภูมิ และองค์รวม

รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ;D

5
ประกาศ  2 ฉบับ รายชื่อ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ และผู้มีสิทธิฝึกปฏิบัติงาน
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ;D

6
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง  ;D
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

7
ประกาศผลการฝึกปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ;D

8
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา
ระหว่างวันที่ 1-12 พ.ค.66
ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ;D

9
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิฝึกปฏิบัติงาน
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายเดือนไม่มีเลขตำแหน่ง)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

11
รายงาน งบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ 2565

12
รายงาน หมายเหตุประกอบงบการเงิน ปีงบประมาณ 2565

13
รายงาน งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565

14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
-พนักงานช่วยเหลือคนไข้
-พนักงานบริการ

15
รับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง 4 อัตรา
ระหว่าง วันที่ 3-20 ม.ค.66 ในวันและเวลาราชการ
1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
2.พนักงานบริการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

หน้า: [1] 2 3 ... 8