แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - พนัส

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-พนักงานช่วยการพยาบาล
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

2
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-พนักงานช่วยเหลือคนไข้
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

3
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

4
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
 ;D ;D

5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อฝึกทดลองปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้

6
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
ตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานขับรถบยต์)

7
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

8
ประกาศผลการสอบคัดเลือก พนักงานช่วยเหลือคนไข้

9
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ;D

10
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
นักวิชาการพัสดุ
พนักงานบริการ(คลังพัสดุ)
พนักงานบริการ(งานสวน/สนาม)

รายละเอียดตามไฟล์แนบ

11
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
สอบคัดเลือกวันที่ 24 มีนาคม 2564

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457214 ต่อ 200
ในวันและเวลาราชการ

12
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน(นักกายภาพบำบัด)
วันที่ 15-22 มีนาคม 2564
ในวันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457-214 ต่อ 200

13
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตั้งแต่ วันที่ 17 ม.ค.64 - 15 ก.พ.64 ในวันและเวลาราชการ
1.พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

รายละอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-214 ต่อ 0 และ 200

14
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
1.นักรังสีการแพทย์
2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
3.นักกายภาพบำบัด
4.เภสัชกร
รายละอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-214 ต่อ 0 และ 200
ในวันและเวลาราชการ

15
ประกาศผลการสอบคัดเลือกผู้มีสิทธิฝึกปฏิบัติงาน
รายละเอียดตามไฟล์แนบ  ;D

หน้า: [1] 2 3 ... 7