แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Attachments - ชาลี

หน้า: [1] 2 3 ... 52
Filename Downloads ข้อความ Posted
MOIT22 2. Print Screen หน้าจอ Google Form ตามตัวอย่างในหน้า 91 เล่มคู่มือการประเมินฯ แนบตามข้อ.pdf 3 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในกา พ. 23 ส.ค. 2566, 09:29:56
แบบฟอร์มที่ ๒ รายงานผลการดำเนินงาน ฯ.pdf 4 รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในกา พ. 23 ส.ค. 2566, 09:29:56
7.1 ระบบเรียกพยาบาล.pdf 23 เอกสารด้านที่ 7 ระบบสนับนุนบริการสำคัญ 8 ด้าน ศ. 19 พ.ค. 2566, 15:16:20
7.2 ระบบวิทยุคมนาคม.pdf 26 เอกสารด้านที่ 7 ระบบสนับนุนบริการสำคัญ 8 ด้าน ศ. 19 พ.ค. 2566, 15:16:20
7.3 ระบบโทรศัพท์.pdf 22 เอกสารด้านที่ 7 ระบบสนับนุนบริการสำคัญ 8 ด้าน ศ. 19 พ.ค. 2566, 15:16:20
7.4 ระบบเสียงประกาศ.pdf 28 เอกสารด้านที่ 7 ระบบสนับนุนบริการสำคัญ 8 ด้าน ศ. 19 พ.ค. 2566, 15:16:20
MOIT2-9.แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และกา.pdf 108 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน9-11 พ. 14 ธ.ค. 2565, 15:37:38
MOIT2-10.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ.pdf 123 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน9-11 พ. 14 ธ.ค. 2565, 15:37:38
MOIT2-11แผนค่าใช้จ่ายประจำปีของหน่วยงาน และผล.pdf 98 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน9-11 พ. 14 ธ.ค. 2565, 15:37:38
MOIT2-16สรุปรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนปีงบ 66.pdf 49 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 16- 18 พ. 14 ธ.ค. 2565, 15:18:25
MOIT2-17สรุปรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนปีงบ 66 เรื่องการทุจริต.pdf 47 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 16- 18 พ. 14 ธ.ค. 2565, 15:18:25
MOIT2-18.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565.pdf 47 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 16- 18 พ. 14 ธ.ค. 2565, 15:18:25
MOIT2 18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566_.pdf 43 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 16- 18 พ. 14 ธ.ค. 2565, 15:18:25
MOIT2 18.3 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566.pdf 45 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 16- 18 พ. 14 ธ.ค. 2565, 15:18:25
MOIT18.4 ประกาศแนวทางตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ.pdf 45 MOIT2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 16- 18 พ. 14 ธ.ค. 2565, 15:18:25
หน้า: [1] 2 3 ... 52