E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: อุทัย ที่ จ. 20 ธ.ค. 2564, 13:09:23

หัวข้อ: ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
เริ่มหัวข้อโดย: อุทัย ที่ จ. 20 ธ.ค. 2564, 13:09:23
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รายละอียดตามไฟล์แนบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองได้ที่กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-212 ต่อ 0 และ 200
โดยกำหนดวันรับสมัครตังแต่ วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 10 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ ( เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. )