E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: อุทัย ที่ ศ. 2 ก.ค. 2564, 15:05:47

หัวข้อ: ประกาศ เรื่องการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19
เริ่มหัวข้อโดย: อุทัย ที่ ศ. 2 ก.ค. 2564, 15:05:47
ประกาศ เรื่องการตรวจค้นหาผู้ป่วยโควิด-19
รายละอียดตามไฟล์แนบ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-212 ต่อ 0 และ 200
ในวันและเวลาราชการ ( เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. )