E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: นพนันท์ ที่ ศ. 2 ก.ค. 2564, 09:37:04

หัวข้อ: เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง
เริ่มหัวข้อโดย: นพนันท์ ที่ ศ. 2 ก.ค. 2564, 09:37:04
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รายละอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-212 ต่อ 0 และ 200
ในวันและเวลาราชการ ( เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. )