E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: นพนันท์ ที่ พ. 17 ก.พ. 2564, 15:59:36

หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบเป็นลูกจ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: นพนันท์ ที่ พ. 17 ก.พ. 2564, 15:59:36
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
รายละอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-214 ต่อ 0 และ 200