E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: พนัส ที่ อ. 26 ม.ค. 2564, 14:43:40

หัวข้อ: ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง
เริ่มหัวข้อโดย: พนัส ที่ อ. 26 ม.ค. 2564, 14:43:40
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
ตั้งแต่ วันที่ 17 ม.ค.64 - 15 ก.พ.64 ในวันและเวลาราชการ
1.พยาบาลวิชาชีพ  จำนวน 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

รายละอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-214 ต่อ 0 และ 200