E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: พนัส ที่ อ. 19 ม.ค. 2564, 11:03:46

หัวข้อ: ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
เริ่มหัวข้อโดย: พนัส ที่ อ. 19 ม.ค. 2564, 11:03:46
ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
1.นักรังสีการแพทย์
2.พนักงานช่วยเหลือคนไข้
3.นักกายภาพบำบัด
4.เภสัชกร
รายละอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป 044-457-214 ต่อ 0 และ 200
ในวันและเวลาราชการ