E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: นพนันท์ ที่ พ. 25 พ.ย. 2563, 14:26:00

หัวข้อ: ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อสอบเป็นลูกจ้าง
เริ่มหัวข้อโดย: นพนันท์ ที่ พ. 25 พ.ย. 2563, 14:26:00
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200