E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: นพนันท์ ที่ อ. 10 พ.ย. 2563, 09:20:17

หัวข้อ: เปิดรับสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราว
เริ่มหัวข้อโดย: นพนันท์ ที่ อ. 10 พ.ย. 2563, 09:20:17
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200