E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: นพนันท์ ที่ พฤ. 1 ต.ค. 2563, 15:24:14

หัวข้อ: เปิดประมูลร้านจำหน่ายอาหาร
เริ่มหัวข้อโดย: นพนันท์ ที่ พฤ. 1 ต.ค. 2563, 15:24:14
รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200