E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: นพนันท์ ที่ จ. 13 ก.ค. 2563, 09:48:57

หัวข้อ: รับสมัครงาน 5 ตำแหน่ง
เริ่มหัวข้อโดย: นพนันท์ ที่ จ. 13 ก.ค. 2563, 09:48:57
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักรังสีการแพทย์
2. นักกายภาพบำบัด
3. นักจิตวิทยา
4. พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
5. พนักงานบริการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200