E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: นพนันท์ ที่ พ. 27 พ.ค. 2563, 09:36:32

หัวข้อ: รับสมัครพนักงาน 8 ตำแหน่ง
เริ่มหัวข้อโดย: นพนันท์ ที่ พ. 27 พ.ค. 2563, 09:36:32
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักรังสีการแพทย์
2. นักกายภาพบำบัด
3. นักจิตวิทยา
4. เจ้าพนักงานสาธารณสุข
5. พนักงานธุรการ
6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
7. พนักงานบริการ
8. พนักงานบริการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200