E-Office โรงพยาบาลเสิงสาง

ข่าวประกาศ - ประชาสัมพันธ์ => ข่าวประกาศ => ข้อความที่เริ่มโดย: นพนันท์ ที่ พ. 20 พ.ย. 2562, 09:57:26

หัวข้อ: รับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่ง
เริ่มหัวข้อโดย: นพนันท์ ที่ พ. 20 พ.ย. 2562, 09:57:26
ตำแหน่งที่รับสมัคร
1. นักเทคนิคการแพทย์
2. พนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

รายละเอียดตามไฟล์แนบ
กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
044-457211 - 4 ต่อ 200